Personeel

Medische beroepen

Arbeidsongevallen

Wat is het?
Arbeidsongevallen is een wettelijk verplichte verzekering voor iedereen die personeel tewerkstelt .
Er dient dekking te worden voorzien voor tijdelijke ongeschiktheid , blijvende economische ongeschiktheid, overlijden en medische kosten.

Groepsverzekering

Wat is het?
Met een groepsverzekering kan u voor  een ( welbepaalde ) categorie van werknemers een aanvullend pensioen voorzien. De premies worden betaald door de werkgever of ook een gedeelte door de werknemers zelf. Zoals bij de IPT moet hier ook de 80 %-regel gerespecteerd worden .
Naast pensioenopbouw kunnen nog aanvullende waarborgen worden voorzien , zoals :

  • Een dekking arbeidsongeschiktheid voor de werknemers.
  • Een dekking bij overlijden .
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer .

Andere diensten voor de

Medische beroepen