Ons belangenconflictenbeleid

AssurMiFID-regelgeving.

Volgens deze regelgeving zijn wij verplicht een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten in verzekerings bemiddeling .


Welke belangenconflicten kunnen zich voordoen ?

* Tussen ons kantoor en een klant .

* Tussen klanten onderling.


Wij hebben de situaties in kaart gebracht waarbij er risico bestaat dat de belangen v/d klant worden geschaad . Het kan gaan om:


* situaties waarbij winst of verlies wordt gemaakt ten koste van de klant

* situaties waarbij ons kantoor een afwijkend belang heeft

* situaties waarbij er een financiële reden is om andere klanten te bevoordelen

* situaties met eenzelfde beroepsactiviteit als de klant

* situaties waarbij ons kantoor wordt betaald door een ander persoon dan de klant voor verzekeringsbemiddeling

* situaties waarbij ons kantoor meer dan 10% bezit in het stem rechtof kapitaal van een verzekeringsmaatschappij

* situaties waarbij een verzekeringsmaatschappij minstens 10 % zou bezitten in het stemrecht of kapitaal van ons kantoor .


Wat doet ons kantoor hieraan ?

Wij zorgen ervoor dat het belang v/d klant primeert , door:


  • een interne instructienota in dat verband
  • een beleid dat erop toeziet dat er in ons kantoor enkel wordt bemiddeld inzake verzekeringen waarvan de essentiële kenmerken gekend zijn en aan de klanten voldoende kunnen worden toegelicht
  • een aangepast verlonings beleid
  • een beleid dat ons toelaat om bij een concreet belangenconflict waarvoor er geen oplossing voor handen is de gevraagde dienst te weigeren teneinde de belangen v/d klant te beschermen
  • een beleid inzake het ontvangen van voordelen
  • een beleid dat erop toeziet dat er door ons kantoor enkel informatie wordt verstrekt die correct ,
  • duidelijk en niet misleidend is
  • indien nodig zal ons belangenconflicten beleid  worden aangepast


Transparantie naar het cliënteel

Bij een bestaand of nakend belangenconflict zal de klant hierover geïnformeerd worden zodat hij een weloverwogen en gefundeerde beslissing kan nemen in dat verband .


Onze vergoeding

Wij ontvangen voor onze bemiddeling een vergoeding ( commissie ) van de verzekeringsmaatschappij, via de premie die u als klant betaalt .Bijkomend kan er een vergoeding voorzien zijn die verbonden is aan de portefeuille bij een verzekeringsmaatschappij . Bij vragen kan u ons hierover contacteren .

Daarnaast is het ook altijd mogelijk dat u ons als klant betaalt voor onze bemiddeling .
Klachtenregeling

Ons kantoor is ingeschreven in het register bij het FSMA te 1000 Brussel,Congresstraat 12-14 , eveneens terug te vinden onder http://www.fsma.be. Bij vragen en problemen kan u in eerste instantie ons kantoor contacteren. Klachten zijn ook mogelijk bij de Ombudsdienst voorVerzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel , Tel.02/547.58.71 of per e-mail info@ombudsman.as; http://www.ombudsman.as.