Gewaarborgd inkomen

Medische beroepen

Wat is gewaarborgd inkomen?

Het gewaarborgd inkomen voorziet een vervangingsinkomen bij ziekte of ongeval bovenop de beperkte tussenkomst die voorzien wordt in de sociale zekerheid als zelfstandige. Indien u een vennootschap hebt, kan u de omzet of de vaste kosten verzekeren bij ziekte of bij ongeval.

De premie voor uw Gewaarborgd Inkomen wordt via een aantal criteria berekend, namelijk:

  • Verzekerde rente: u kunt maximaal 80 % van uw inkomen verzekeren.
  • Leeftijd: hoe jonger u bent bij de onderschrijving van de polis, hoe lager de premie.
  • Beroep
  • Uw gezondheidstoestand en levensstijl
  • De gekozen eigen risicotermijn : hoe langer deze termijn, hoe lager de premie zal zijn.
  • Soort rente: u kunt kiezen voor een constante rente (die altijd gelijk blijft), een jaarlijks klimmende rente of een jaarlijks klimmende rente tijdens schade.
  • Dekking in geval van enkel ziekte, of in geval van ziekte en ongevallen (enkel privé of alle ongevallen).
  • Dekking in geval van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid of enkel voor volledige arbeidsongeschiktheid.
  • Eindleeftijd:  hoe langer de dekking loopt, hoe hoger de premie zal zijn.

Wat is het voordeel van de premie Gewaarborgd inkomen?
De premie voor Gewaarborgd Inkomen is volledig aftrekbaar als beroepskost, bijgevolg is de uitkering belastbaar.

Andere diensten voor de

Medische beroepen