Pensioenopbouw en overlijden

Medische beroepen

Via VAPZ

Waarom kies ik als zelfstandige voor een VAPZ?
Dit is de meest voordelige vorm van pensioensopbouw als zelfstandige. U recupereert tot 60% van de betaalde premie doordat deze rechtstreeks aftrekbaar is in uw hoogste belastingschijf en ook de basis voor de berekening voor uw sociale bijdrage vermindert. Bovendien is er geen premietaks verschuldigd.
   

Via IPT ( individuele pensioentoezegging ) .

De zelfstandige die via een vennootschap werkt kan in functie van zijn bestuurdersloon op een voordelige manier een aanvullend pensioen opbouwen. De vennootschap kan de gestorte premies volledig aftrekken als beroepskost voor zover de som van uw wettelijk en aanvullend pensioen niet meer bedraagt dan 80 % van uw laatste brutoloon .

Via POZ (pensioenovereenkomst zelfstandige)

Individuele levensverzekering voor zelfstandigen-natuurlijke personen die de mogelijkheid biedt een aanvullend pensioen op te bouwen tegen fiscaal interessante voorwaarden, zoals de IPT bij een vennootschap. Hier is ook een 80 %-regel van toepassing eigen aan de POZ.

Via RIZIV-contract

Als geconventioneerde arts, tandarts , apotheker ,kinesitherapeut, logopedist of zelfstandig thuisverpleegkundige hebt u recht op een tussenkomst van het Riziv die kan gebruikt worden voor de opbouw van een aanvullend pensioen of voor een contract gewaarborgd inkomen.

Pensioensparen

Waarom een pensioenspaarverzekering afsluiten?
Eén van de belangrijkste redenen om aan pensioensparen te doen betreft het bedrag van het wettelijk pensioen. Dit volstaat meestal niet om dezelfde levensstandaard aan te houden na uw pensionering.

Wanneer ontvang ik het gespaarde kapitaal?
Bij de meeste contracten is de einddatum van uw contract op uw 65e verjaardag. Op dat moment ontvangt u een geldsom bestaande uit de netto gestorte bedragen, de opgebouwde interesten en eventuele winstdelingen, verminderd met de afgehouden belasting.

Is er een fiscaal voordeel?
Ja, afhankelijk van het bedrag dat u jaarlijks stort kan u tot 30% terugtrekken van de belastingen. Wat deze belegging extra interessant maakt.

Welke keuzes heb ik binnen een pensioenspaarverzekering?
Binnen het pensioensparen heb je twee grote groepen. Enerzijds heb je pensioensparen tak 21. Dit houdt in dat je precies weet wat uw belegging opbrengt op einddatum en er worden eventuele winstdelingen toegekend. Belangrijk hierbij is dat tak-21 verzekeringen vallen onder de waarborgen van het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. Dit betekent dat u een overheidsbescherming tot 100.000,00 euro geniet.

Anderzijds kan u ook een pensioensparen tak 23 onderschrijven. Deze tak is volledig beurs gerelateerd en biedt een potentieel hoger rendement aan. Aarzel niet om ons te contacteren zodat we samen kunnen bekijken wat voor u het interessantst is.

Langetermijnsparen

Waarom aan langetermijnsparen doen?
Eén van de belangrijkste redenen is door het bedrag van het wettelijk pensioen. Dit volstaat meestal niet om dezelfde levensstandaard aan te houden na uw pensionering.

Wanneer ontvang ik het gespaarde kapitaal?
Bij de meeste contracten is de einddatum van uw contract op uw 65e verjaardag. Op dat moment ontvangt u een geldsom bestaande uit de netto gestorte bedragen, de opgebouwde interesten en eventuele winstdelingen, verminderd met de afgehouden belasting.

Is er een fiscaal voordeel?
Ja, afhankelijk van het bedrag dat u jaarlijks stort kan u tot 30% terugtrekken van de belastingen. Wat deze belegging extra interessant maakt.

Welke keuzes heb ik binnen het lange termijnsparen (LTSP)?
Binnen het LTSP heb je twee grote groepen. Enerzijds heb je LTSP tak 21. Dit houdt in dat je precies weet wat uw belegging opbrengt op einddatum en er worden eventuele winstdelingen toegekend. Belangrijk hierbij is dat tak-21 verzekeringen vallen onder de waarborgen van het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. Dit betekent dat u een overheidsbescherming tot 100.000,00 euro geniet.

Anderzijds kan u ook een LTS Ptak 23 onderschrijven. Deze tak is volledig beurs gerelateerd en biedt een potentieel hoger rendement aan. Aarzel niet om ons te contacteren zodat we samen kunnen bekijken wat voor u het interessantst is.

Pensioensparen en langetermijnsparen blijven fiscaal interessant. In 2020 mag u voor pensioensparen maximaal 990 of 1.270 euro fiscaal inbrengen. Voor langetermijnsparen ligt het bedrag dit jaar op maximaal 2.390 euro, afhankelijk van uw belastbaar inkomen . Zowel voor pensioensparen (bij een maximaal bedrag van 990 euro) als voor langetermijnsparen kunt u 30% van uw premie recupereren via de belastingaangifte.

Overlijden

Daarnaast kan er altijd naast de indekking van de opgebouwde reserve een specifiek kapitaal overlijden worden voorzien . Enkel een kapitaal overlijden is ook mogelijk, tijdelijk, met vast kapitaal of onder de vorm van schuldsaldoverzekering.

Andere diensten voor de

Medische beroepen