Algemene voorwaarden

Juridisch kader, cookiebeleid en privacyverklaring .

Deze site is eigendom vanFiskaver BE bv

Oudebaan 377

3000 Leuven

FSMA nr, 0472.527.481

Tel.nr. 016/254416

E-mail : info@fiskaver.be


1/Voorafgaandelijk.

Indien u verder surft op deze site verklaart u zich akkoord met de navolgende voorwaarden .


2.Cookiebeleid.

Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren . Lees hieronder meer over.


a. Google Analytics wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken.

Google verzamelt deze gegevens zo veel mogelijk anoniem , zonder uw IP-adres mee te geven.

Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Dit betekent dat er een passend beschermingsniveau is voor het gebruik van persoonsgegevens .


b. Op onze site staan knoppen om pagina’s te kunnen aanprijzen of te delen op sociale netwerken alsFacebook en Twitter . Hierop hebben wij verder geen invloed. Hier voordient u hun privacyverklaring te lezen.

Zij stellen zich te houden aan het hogervermelde Safe Harbor-programma .


Marketing cookies.

Hiermee wordt het surfgedrag van sitebezoekers gevolgd waarmee een gebruikersprofiel wordt samengesteld teneinde hun surf ervaring persoonlijker te maken .
Daarnaast gebruiken wij permanente en sessie-gebonden cookies,

Permanente cookies

Deze worden gedurende bepaalde tijd op uw computer bewaard , ook nadat uw browser werd afgesloten.

Tijdelijke  cookies .

Deze verdwijnen na het afsluiten van uw browser .

Hoe kan ik de instelling voor cookies aanpassen en verwijderen ?

Hierover vind je meer informatie via deHelp-functie van uw browser .

3. Geen garantie op juistheid en volledigheid v/d informatie op deze site .

Er wordt ook niet gegarandeerd deze site virusvrij is.

De informatie op deze site kan verouderd of onjuist zijn. Daarom kan de informatie ten allen tijde worden aangepast zonder voorafgaandelijke verwittiging .

4.Aansprakelijkheid .
Geen aansprakelijkheid kan ons ten laste worden gelegd voor schade, direct of indirect , die voort vloeituit een beslissing of een actie gebaseerd op informatie uit deze site.


5. Verwerking van informatie

Indien u ons informatie bezorgt tijdens het gebruik van deze site zullen wij niet verplicht zijn om deze informatie confidentieel te houden of zullen wij niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of de openbaarmaking ervan , zonder enige compensatie .

6.Privacyverklaring

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voorverwerking en gebruik volledig conform de toepasselijke wetgeving ,inbegrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( GDPR ) .

Wanneer verzamelen en verwerken wij uw gegevens .

Als u contact met ons opneemt voor eenadvies over of het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst. Het kan ook dat wij gegevens bekomen via derden en u benaderen om via ons een verzekering af te sluiten.

Over welke gegevens gaat het .

Het gaat over gegevens die wij nodig hebben om uw verzekeringsbehoeften in te schatten en u te identificeren , zoals naam , adres ,e-mail en professionele gegevens zo nodig .
Voor uw verzekeringsbehoeften kan het gaan om inlichtingen over uw woning voor een brandverzekering bvb. ,financiële informatie voor een beleggingsverzekering of medische gegevens voor een verzekering gewaarborgd inkomen of hospitalisatie .

Voor welke doeleinden gebeurt dit ?

Voor ons klantenbeheer , evenals de aanvaarding , het afsluiten en het beheer van verzekerings overeenkomsten .

Voor prospecten gebeurt dit voordoeleinden van directe marketing voor zover gerechtvaardigd door  ons belang als ondernemer . Bij prospectie per mail vragen wij toekomstige toestemming . Bij prospectie per brief kan de eventuele prospect gebruik maken van een opt-out clausule .

Kan de verkregen informatie aan derden worden medegedeeld ?

Uiteindelijk moet ze worden medegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie een overeenkomst wordt gesloten .

Soms kunnen wij hiertoe wettelijk worden verplicht of moeten bepaalde gegevens verplicht aan de overheid worden medegedeeld .

Wat zijn uw rechten ?

U kan zich altijd verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor doeleinden van marketing .

Indien u geen aanbiedingen wenst van ons kantoor volstaat het ons dit per mail te laten weten of dit aan te kruisen op de plaatsen die hiervoor zijn voorzien .

Bovendien kan u altijd uw gegevens inkijken en laten verbeteren waar nodig. Hiervoor vragen wij eenbewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet verkeerdelijk aan niemand worden medegedeeld .

Het staat u steeds vrij klacht in tedienen wanneer u het niet een s bent met onze gegevensverwerking. Dit kan bij de Gegevens beschermingsautoriteit , Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel .

Toekomstige wijzigingen

Alle wijzigingen in verband met de bovenstaande verklaringen en voorwaarden zullen via de website worden gemeld aan de gebruikers .

31/05/2020