Aansprakelijkheid

Medische beroepen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je tegen fouten die je maakt in het kader van je beroep. Dit is dus een belangrijke verzekering om te hebben als zelfstandige omdat je anders met je ganse hebben en houden aansprakelijk kan gesteld worden.

Wat is gedekt?
Bijvoorbeeld een chirurg begaat een fout tijdens een ingreep waardoor zijn patiënt verlamd raakt .

BA Ondernemingen

Wat houdt een polis BA Ondernemingen in?
De polis BA Ondernemingen dekt de zelfstandigen/ ondernemingen tegen de geldelijke gevolgen van burgerlijke aansprakelijkheid wegens schade aan derde toegebracht in het kader van de omschreven activiteit in de polis en tijdens het uitvoeren ervan. De polis BA Ondernemingen bestaat uit drie waarborgen die elk apart of samen kunnen onderschreven worden.

Wat zijn de drie waarborgen van BA Ondernemingen?
1. BA Uitbating:
Dit dekt de schade aan derden veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, uw bedrijfsgebouw en
materieel tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit. Voorbeeld: Een klant schuift uit op de pas geboende vloer in uw zaak.

2. BA Toevertrouwd voorwerp:
U beschadigt een voorwerp dat u toevertrouwd werd voor een herstelling. Voorbeeld: U bent hersteller van pc’s en laat een laptop van een klant uit uw handen vallen.

3. BA Na levering:
Schade die veroorzaakt werd door uw producten na de levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is. Voorbeeld: U installeert een wasmachine, maar begaat een fout. Twee dagen later ontstaat er waterschade bij de klant.

Belangrijk: Een BA Ondernemingen dekt geen beroepsfouten. Voorbeeld: een foutieve ingreep door een chirurg is niet verzekerd. Hiervoor moet u een polis BA Beroepsaansprakelijkheid onderschrijven.

Objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing

Een uitbater van een publiek toegankelijke ruimte (horecazaak, bioscoop, discotheek…) is wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen brand en ontploffing. Objectief betekent dat de slachtoffers geen fout moeten bewijzen om vergoed te worden voor hun geleden schade.

Rechtsbijstand uitbating

Een rechtsbijstand uitbating verdedigt uw belangen wanneer er zich een conflict voordoet en helpt u om een vergoeding te verkrijgen als u schade hebt geleden tijdens het uitoefenen van uw beroep.

Andere diensten voor de

Medische beroepen