B.A. Beroep voor individuele zorgverstrekkers

AMMA is de enige verzekeraar in België die de aangebrachte schade verzekert volgens het systeem van het schadeverwekkend feit, waardoor u ook verzekerd bent voor schadeclaims die ingediend worden na afloop van de polis. De enige voorwaarde is dat de schadeclaim voortvloeit uit prestaties die u uitvoerde tijdens de looptijd van het contract.

Onderstaand filmpje vat kort samen waarom het belangrijk is een goede BA-beroep af te sluiten die jou en je erfgenamen blijft dekken ook na stopzetting van je activiteiten en dit tot de wettelijke verjaring.