In de verzekeringswereld is er een fusie gebeurd tussen twee grote verzekeringsmaatschappijen.
Concreet komt het erop neer dat Baloise Insurance, op 4 mei 2020, naadloos de waarborgen en het beheer van alle Fidea klanten hun verzekeringspolissen en schadegevallen overneemt.

Maar geen zorgen in de praktijk verandert er als klant van Fidea niet veel.

1. Uw huidige makelaar blijft uw makelaar.
2. Uw huidige polisvoorwaarden, tarieven en dekkingen blijven ongewijzigd van toepassing. Ook uw polisnummers blijven dezelfde.
3. Uw premies worden verder geïnd zoals u dat gewoon bent, ook wanneer u betaalt via domiciliëring.
4. Ook voor uw schadeaangiftes kunt u, zoals voorheen, terecht bij uw makelaar. Hebt u op dit moment een schadedossier lopen? Geen probleem, de afhandeling ervan loopt onverminderd voort. Baloise Insurance zal tevens de belanghebbenden van de openstaande schadedossiers informeren over de fusie.
5. Tot het einde van het jaar blijft u eventuele correspondentie ontvangen met een Fidea-logo. Daarna wisselt dat naar het Baloise Insurance-logo.
6. Voor uw levensverzekeringen: de door u opgebouwde reserves worden verder belegd volgens de door u gekozen beleggingsstrategie. U blijft ook de jaarlijkse staten en de informatie over de winstdeelname ontvangen zoals u dat gewoon bent.

Wie is Baloise Insurance?

Baloise Insurance is een verzekeringsmaatschappij in volle expansie die een lange ervaring en rijke geschiedenis koppelt aan de zin voor ondernemen en innovatie. We willen bijdragen aan een veiligere wereld voor al onze stakeholders: onze klanten, onze makelaars, onze eigen medewerkers en onze aandeelhouders. Bij alles wat we doen, staat de klant centraal.Baloise Insurance maakt deel uit van de Zwitserse Baloise Group. In België behoort Baloise Insurance tot de top 4 van de verzekeraars Niet-Leven en is zij marktleider in Maritieme en Transportverzekeringen.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgevens?

Baloise Insurance is voortaan als verzekeraar verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoonlijke situatie bijv. uw leeftijd, adres, geboortedatum.

Op www.baloise.be kunt u ons volledige privacybeleid lezen. Daar vindt u ook altijd alle actuele informatie over hoe u kunt gebruikmaken van uw rechten. U kunt ons privacybeleid ook in een papieren versie opvragen.
Uw makelaar, uw contactpersoon U kunt steeds bij uw vertrouwde makelaar terecht met vragen over uw polissen of schadedossiers of over deze fusie.

Heb je vragen over de fusie of vragen over een lopend dossier van Fidea, mag je ons altijd via e-mail (info@fiskaver.be) of via telefoon (016/25.44.16) om meer uitleg vragen.