Een zelfstandige krijgt vandaag hetzelfde gewaarborgde minimumpensioen als een werknemer. U moet wel een carrière van minstens 30 jaar achter de rug hebben om er recht op te hebben. Het gemiddelde zelfstandigenpensioen bedraagt 911 euro, wat onvoldoende is om comfortabel van uw pensioen te genieten.

Redenen genoeg voor een aanvullend appeltje voor de dorst

Gelukkig kan u ook als zelfstandige extra pensioenkapitaal creëren én tegelijk fiscale voordelen genieten. Naast de ingeburgerde derdepijleroplossingen, hebt u bijkomende spaarmogelijkheden in de tweede pijler.

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ): deze formule, bedoeld voor alle zelfstandigen, is meteen ook de interessantste. Want u spaart niet alleen voor uw pensioen, u geniet ook een fiscaal voordeel én een interessante eindfiscaliteit. Bovendien betaalt u minder sociale bijdragen, omdat u de premies kan aftrekken als beroepskosten. U kan zelfs kiezen voor een Sociaal VAPZ, waardoor u nog meer kan sparen en tegelijk uw gezin extra kan beschermen wanneer u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt.

Een VAPZ mag dan wel vele voordelen bieden, het maximumbedrag dat u jaarlijks kan sparen is beperkt:

1. 8,17% van uw inkomen van 3 jaar geleden met een plafond van 3.291,30 euro in 2020 voor een VAPZ;
2. 9,40% van uw inkomen van 3 jaar geleden met een plafond van 3.786,81 euro in 2020 voor een Sociaal VAPZ.

Wil u meer sparen?

Dan zijn er andere mogelijkheden boven op een (Sociaal) VAPZ, afhankelijk van uw ondernemersstatuut of activiteit.

Hebt u een vennootschap?

Dan kan u als zelfstandig bedrijfsleider met een Individuele Pensioentoezegging (IPT) extra pensioenkapitaal opbouwen. Uw vennootschap betaalt de premies die ze fiscaal kan aftrekken als beroepskost, mits de 80%-regel gerespecteerd wordt. Ook aan dit type contract kan u een extra dekking overlijden of arbeidsongeschiktheid toevoegen om uw gezin te beschermen.

Met een IPT kan u sparen in tak 21 of tak 23. In tak 21 speelt u het veilig en kiest u voor een gewaarborgde rentevoet aangevuld met een eventuele winstdeelname. Kiest u voor tak 23, dan investeert u in beleggingsfondsen en neemt u dus meer risico. Op lange termijn kan dat een potentieel hoger rendement opleveren dan beleggen in tak 21.

Bent u een zelfstandige zonder vennootschap?

Zelfs dan kan u meer sparen dan alleen via een VAPZ. Met een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) bouwt u aan uw pensioenkapitaal en geniet u ook een fiscaal voordeel van 30% op uw personenbelasting. Ook hier moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder de 80%-regel (andere berekening dan bij een IPT). Daarnaast kunt u ook met uw POZ-contract uw gezin extra beschermen door een dekking overlijden en/of arbeidsongeschiktheid toe te voegen.

Bent u geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandig verpleegkundige?

Dan kan u dankzij een jaarlijkse tussenkomst van het RIZIV (u betaalt dus niets) ook een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen op een fiscaal voordelige manier. Ook in een RIZIV-contract kunnen de extra dekkingen overlijden of arbeidsongeschiktheid opgenomen worden.

Vastgoedplannen? Financier ze met uw pensioenkapitaal in tweede pijler

Uw pensioenspaarpot in tweede pijler komt niet alleen van pas na uw pensioen. Vandaag kan u er ook al iets mee doen!

De wet laat immers toe om uw pensioenreserves in tweede pijler (VAPZ, Sociaal VAPZ, IPT, POZ, RIZIV) in te zetten voor de aankoop, bouw of verbouwing van een vastgoedproject in de Europese Economische Ruimte. Het kan daarom een interessant alternatief zijn voor het klassieke hypothecair krediet.

De specifieke voorwaarden en mogelijkheden verschillen per verzekeraar, maar de wetgeving voorziet 3 manieren om uw pensioenkapitaal in te zetten voor uw vastgoedproject:

1. voorschot op uw pensioenkapitaal: u vraagt een voorschot op het kapitaal van uw pensioencontract, maar u blijft ondertussen bouwen aan uw aanvullend pensioen.
2. inpandgave van het overlijdenskapitaal of uw pensioenreserves: uw pensioencontract dient als waarborg voor een hypothecair krediet.
3. krediet via wedersamenstelling: wanneer uw pensioencontract in tweede pijler afloopt, gebruikt u het opgebouwde kapitaal om het bedrag van uw hypothecair krediet in een keer terug te betalen.

Een plan op maat

Wil u uw pensioenplan optimaliseren? Maak gerust een afspraak. Met plezier bekijk ik samen met u welke mogelijkheden het beste bij u passen.


Bronnen: tijd.be, multimedia.tijd.be, wikifin.be, rsvz.be