Gezin

Zelfstandige

Familiale verzekering:

Wat is een familiale verzekering?
Moet je uitwijken met uw elektrische fiets voor enkele spelende kinderen en rijd je daarbij een voetganger aan? Heeft je kind een raam gebroken bij het voetballen op het speelplein? Dan komt je familiale verzekering, ook wel ‘BA Privéleven genoemd’, tussen. De familiale verzekering is geen verplichte verzekering, maar wel een echte aanrader. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen voor een schade die jij of iemand van je gezin in je privéleven veroorzaakt aan een derde.

Wat is gedekt in een familiale verzekering?
Deze verzekering dekt alle schade die wordt veroorzaakt door:

 1. jezelf
 2. je samenwonende partner
 3. elk gezinslid dat onder je dak woont
 4. huisdieren
 5. je kinderen op kot
 6. huispersoneel (poetsvrouw, tuinman, babysit etc.)

Er zijn ook producten met een ruimere dekking voor bijvoorbeeld schade aan:

 1. vakantiehuizen
 2. voorwerpen die je huurt
 3. Lokalen die je huurt in het kader van je privéleven, zoals familiefeesten

Hospitalisatieverzekering

Wanneer je een ziekenhuisopname hebt door een ziekte, ongeval of bevalling kunnen de kosten hoog oplopen. In dat opzicht is het belangrijk om een hospitalisatieverzekering te onderschrijven.

Wat is een hospitalisatieverzekering?
Een hospitalisatieverzekering dekt je kosten als je wordt opgenomen in het ziekenhuis. Ook kosten die een bepaalde tijd ervoor en een bepaalde tijd erna zijn gemaakt omwille van je opname komen hiervoor in aanmerking.

Wat is gedekt?
De dekkingen kunnen verschillend zijn per verzekeringsmaatschappij, maar de meeste voorzien een terugbetaling van:

 1. Medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds
 2. ambulante kosten voor en na de hospitalisatie
 3. bepaalde zware ziekten

Maar let op, sommige verzekeringsmaatschappijen voorzien ruimere dekking zoals:

 1. Vrije keuze van arts en ziekenhuis
 2. Dezelfde dekking en bijstand in het buitenland
 3. Bijstand aan personen
 4. Uitgebreide lijst van zware ziekten, ook zonder hospitalisatie

Andere diensten voor de

Zelfstandige